Muş Alparslan Üniversitesi
 
İktisadi İşletmeler
Anasayfa

Unvanı, Adı-Soyadı  

 Görevi

Öğr. Gör. Ferit USLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi  Zekeriya ÇAM

Üye

Öğr. Gör. İbrahim Burçin ASNA

Üye

Öğr. Gör. Ömer TUNA

Üye

Şeref ATAMAN

Üye