Muş Alparslan Üniversitesi
 
İktisadi İşletmeler
Anasayfa
 

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

Öğr. Gör. Ferit USLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ÇAM

Üye

Öğr. Gör. İbrahim Burçin ASNA

Üye

Öğr. Gör. Ömer TUNA

Üye

Şeref ATAMAN

Üye