Muş Alparslan Üniversitesi
 
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Koordinatörlüğü
Anasayfa

 

Adı-Soyadı  

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT

 Görevi:

Rektör, Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi  Murat DEMİR

Koordinatör Yardımcısı