Eğitim-Öğretim Komisyonu
Anasayfa
Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarih 7 sayılı toplantısında alınan 23 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Eğitim-Öğretim Komisyonu”, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN                (Rektör Yardımcısı, Başkan)
Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER                   (Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Refik ABDULLA              (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı ) 
Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA      (Fen Bilimleri Enstitü Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Burhan ATSIZ      (İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN      (Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü)
Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ      (İktisadi ve İdari Bilimler Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Servet ŞENGÜL      (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Hasan TASALI      (Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK              (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Selçuk BAŞ      (Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Şahabettin İPEKTEN      (Öğrenci İşleri Daire Başkanı)
Faruk BODIR      (Bilgi İşlem Daire Başkanı)