Muş Alparslan Üniversitesi
 
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Anasayfa
Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarih 7 sayılı toplantısında alınan 23 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Eğitim-Öğretim Komisyonu”, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Rektör Yardımcısı, Başkan

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER
Prof. Dr. Refik ABDULLA

Rektör Yardımcısı, Başkan Yardımcısı
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Burhan ATSIZ
Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN
Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ    
Dr. Öğr. Üyesi Servet ŞENGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TASALI
Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BAŞ
Şahabettin İPEKTEN
İhsan TUĞAL

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
İktisadi ve İdari Bilimler Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Bilgi İşlem Daire Başkanı