>
 
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Home
Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarih 7 sayılı toplantısında alınan 23 numaralı karar gereği, 
Üniversitemiz “Eğitim-Öğretim Komisyonu”, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN başkanlığında,  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN                   (Başkan, Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER                      (Başkan, Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Refik ABDULLA                      (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı ) 
Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ      (İİBF Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Yusuf BATAR              (İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. M. Kamil COŞKUN      (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
Doç. Dr. Esin KAYA      (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Servet ŞENGÜL      (Sosyal Bilimler MYO Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA      (Sağlık Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK              (Teknik Bilimler MYO Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Adem AKKUŞ      (Malazgirt MYO Müdürü)
Şahabettin İPEKTEN      (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı)
Faruk BODIR      (Bilgi İşlem Dairesi Başkan V.)