Muş Alparslan Üniversitesi
 
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Anasayfa

 

Unvanı, Adı-Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA

Başkan

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent ÖZDALYAN

Üye

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN

Üye

Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AYDIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZALPER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Teceli KARASU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TASALI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BAŞ

Üye

Nurten GEZGİN

Üye

İhsan TUĞAL

Üye