>
 
Burs ve Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu
Home

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 28 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu ve Denetleme Kurulu”, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşmuştur.

 

Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu:


Yrd. Doç. Dr. Burhan ATSIZ (İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KOÇ (Müh.-Mim. Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ramazan ATICI (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Aykut KÜÇÜKPARMAK (İİBF Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan TASALI (Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Adem AKKUŞ (Malazgirt MYO Müdürü)

Öğr. Gör. Abdullah DEMİR (Sosyal Bilimler MYO Öğretim Elemanı)

Şahabettin İPEKTEN (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı)

Mumtaz ARAS (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı)

 

Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Denetleme Kurulu:

Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜL (İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA (Müh.-Mim. Fakültesi Öğretim Üyesi)

Öğr. Gör. Erdal EKER (Sosyal Bilimler MYO Öğretim Elemanı)