Muş Alparslan Üniversitesi
 
Burs ve Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu
Anasayfa

Üniversitemiz Senatosunun 08/11/2012 tarihli ve 7 sayılı toplantısında alınan 28 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu ve Denetleme Kurulu”, aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşmuştur.

 

Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Üst Komisyonu:


Adı-Soyadı  

 Görevi:

Dr. Öğr. Üyesi Burhan ATSIZ

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Nevin TURAN

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ATICI

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aykut KÜÇÜKPARMAK
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TASALI
Dr. Öğr. Üyesi Adem AKKUŞ      
Öğr. Gör. Abdullah DEMİR
Nurten GEZGİN 
Şükrü ÇOBANOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

 

Üniversite Burs-Kredi Başvuru Değerlendirme Denetleme Kurulu:


Adı-Soyadı  

 Birimi:

Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeydin PALA 
Öğr. Gör. Erdal EKER

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı