Yayın Tarama Komisyonu
Anasayfa

Doç. Dr. Murat KAYACAN        (İslami İlimler Fakültesi, Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Adem PALABIYIK (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayhan KOYUNCU (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Öğr. Gör. Erdal EKER (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekoklu Öğretim Görevlisi)
Öğr. Gör. Mesut Hayati AVAN 
(Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi)