Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yayın Tarama Komisyonu
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Doç. Dr. Murat KAYACAN

İslami İlimler Fakültesi, Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Erdal EKER

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekoklu Öğretim Görevlisi