>
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Birim Komisyonu ve Ofis Yönetimi (BEK)
Home

Üniversite Senatosunun 08/11/2012 tarih ve 7 sayılı toplantısında alınan 3 numaralı karar gereği, Üniversitemiz “Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK), Birim Komisyonu ve Ofis Yönetimi” aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Bologna Eşgüdüm Komisyonu:

AKTS/DE Koordinatörü : Prof. Dr. İbrahi ERDOĞAN (Eğitim-Öğretimden sorumlu Rektör Yrd.)
Erasmus+ Koordinatörü : Prof. Dr. İbrahim ERDOĞAN

Bologna Uzmanları: (Her akademik birimin sorumlusu olarak, Dekan/Müdür veya Yrd.)

Prof. Dr. Cevad SELAM (İletişim Fakültesi Dekan V.)
Doç. Dr. Ercan BURSAL (Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. Esin KAYA (Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN (Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Murat KAYACAN (İslami ilimler Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN (Müh.-Mim. Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAĞIR (Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK (Sağlık Yüksekokulu Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Erdal KORKMAZ (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDENİZ (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA (Bilgi İşlem Dai. Bşk.)
Nurten GEZGİN (Öğrenci İşleri Dai. Bşk.)
Öğrenci Konseyi Başkanı

Bologna Birim Komisyonları:

Fen Edebiyat Fakültesi:

Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN (Başkan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ (Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Bşk.)
Doç. Dr. Harun POLAT (Matematik Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇAĞLAYAN (Tarih Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Yakup YILDIZ (Felsefe Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN (Kimya Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALLAHVERDİ (Biyoloji Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGER (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ALMAZ (Fizik Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KESKİN (Sosyoloji Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ (Psikoloji Bölümü Bşk. V.)
Asım TAŞ (Fakülte Sekreteri)

Eğitim Fakültesi:

Doç. Dr. Esin KAYA (Başkan, Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.)
Doç. Dr. Serdal SEVEN (İlköğretim Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Sedat BOZARI (Bilg. ve Öğr. Tek. Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ (Türkçe Eğitimi Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Cemil ORUÇ (Eğitim Bilimleri Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Faruk KALAY (Yabancı Diller Eğt. Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ (Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Bölümü Bşk. )
Yrd. Doç. Dr. Muhsin İNCESU (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bşk)
Doç. Dr. Serdal SEVEN (Okul Öncesi Öğrt. ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ (Fen Bilgisi Öğrt. ABD Bşk. )
Yrd. Doç. Dr. Muhsin İNCESU (İlköğretim Matematik Öğrt. ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Elif KARA (Sınıf Öğrt. ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. İskender DÖLEK (Sosyal Bilgiler Öğrt. ABD Bşk.)
Fahrettin YÜKSEL (Fakülte Sekreteri)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ (Başkan, İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Cevad SELAM (İşletme Bölümü Bşk.)
Doç. Dr. Abdullah KIRAN (Uluslararası İlişkiler Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sena EKİCİ (İktisat Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAŞ (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bşk.)
Ramazan KAPLAN (Fakülte Sekreteri)

İslami İlimler Fakültesi:

Yrd. Doç. Dr. Murat KAYACAN (Başkan, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd.)
Doç. Dr. Abdülcelil BİLGİN (İDKAB Eğitimi Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ŞAHAN (Temel İslam Bilimleri Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜL (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Bşk.)
Mümtaz ARAS (Fakülte Sekreteri)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi:

Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN (Başkan, Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM (Çevre Mühendisliği Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN (Makine Mühendisliği Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bşk.)
Ali Ziver ÇİFÇİ (Fakülte Sekreteri)

Sağlık Yüksekokulu:

Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK (Başkan, Sağlık Yüksekokulu Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Ercan BURSAL (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA (Hemşirelik Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Özmen İSTEK (Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Hasan TASALI (Ebelik Bölümü Bşk.)
Şükrü ÇOBANOĞLU (Yüksekokul Sekreteri)

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDENİZ (Başkan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ (Kürt Dili ve Kültürü ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Murat AKTAŞ (Kamu Yönetimi ABD Bşk.)
Arif KAYA (Enstitü Sekreter V.)

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Yrd. Doç. Dr. Erdal KORKMAZ (Başkan, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ALMAZ (Fizik ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALLAHVERDİ (Biyoloji ABD Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜNDÜZ (Fen Bilgisi Eğitimi ABD Bşk.)
Arif KAYA (Enstitü Sekreter V.)

Meslek Yüksekokulu:

Yrd. Doç. Dr. Selçuk SAĞIR (Başkan, Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.)
Öğr. Gör. Hasan IŞIK (Gıda İşleme Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Hasan IŞIK (Gıda Tekn. Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Hasan IŞIK (Süt ve Ürünleri Tekn. Programı Bşk. V.)
Öğr. Gör. Muhammed YILMAZ (Elektronik ve Otomasyon Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Muhammed YILMAZ (Elekt. Tek. Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Muhammed Burak GÜLER (Finans-Bankacılık ve Sig. Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Harun DEMİR (Bankacılık ve Sig. Program Bşk.)
Öğr. Gör. Şaban ÖZTÜRK (Muhasebe ve Vergi Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Daha TAŞTAN (Muhasebe ve Vergi Uyg. Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Ali Rıza SAVAŞ (Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Muhammed Barış ASLAN (İşletme Yönetimi Program Bşk.)
Öğr. Gör. Orhan KESKİNTAŞ (Yerel Yönetimler Program Bşk.)
Öğr. Gör. Süleyman GELERİ (Sağlık Kurumları İşl. Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Zeynep Zelal DAĞ (Büro Hiz. ve Sekreterlik Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Zeynep Zelal DAĞ (Büro Yön. ve Yönetici Asist. Prog. Bşk.)
Öğr. Gör. Nihat PARLAK (Makine ve Metal Tekn. Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Arif KARADAĞ (Makine Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Emin AĞRALI (Elektrik ve Enerji Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Özkan DEMİREL (Elektrik Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Mirze DEDEBEY (Mot. Araçlar ve Ulş. Tekn. Bölüm Bşk. V.)
Öğr. Gör. Ömer TUNA (Otomotiv Tekn. Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Fatih ŞEVGİN (İnşaat Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Sedat SEVEN (Yapı Denetimi Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Fatih ŞEVGİN (İnşaat Teknolojisi Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Zafer ÖZCAN (Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Hatice AYDIN (Halkla İlişkiler Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Suzan ÖNDER (Hem. ve Bakım Hizmetleri Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Filiz ALTIPARMAK (Çocuk Gelişimi Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Veysi KAYRİ (Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Veysi KAYRİ (Organik Tarım Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Şahiner GÜLER (Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Mesut BOZYEL (Bilgisayar Programcılığı Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Harun DEMİR (Ulaşım ve Trafik Hizmetleri Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Necmettin ÇİFTÇİ (Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Bşk. V.)
Öğr. Gör. Necmettin ÇİFTÇİ (Yaşlı Bakımı Programı Bşk.)
Okt. Erkan SOLMAZ (Radyo ve tv Tek. Programı Bşk.)
Okt. Erkan SOLMAZ (Görsel, İşitsel ve Medya Yapımcılığı Bölümü Bşk. V.)
Abdulkerim ÇAY (Meslek Yüksekokulu Sekreteri)

Malazgirt Meslek Yüksekokulu:

Doç. Dr. Ercan BURSAL (Başkan, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Öğr. Gör. Ahmet DÜNDAR (İnşaat Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Halil SEYMEN (İnşaat Makineleri Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Şaban ÖNCEBE (İşletme Yönetimi Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Abdullah DEMİR (Makine ve Metal Tekn. Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Abdullah DEMİR (Tarım Makineleri Programı Bşk.)
Öğr. Gör. Halil SEYMEN (Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bşk.)
Öğr. Gör. Şakir ÇETİN (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bşk)
Öğr. Gör. Şakir ÇETİN (Büro Yönt. ve Yönetici Asist. Prog. Bşk.)
Süleyman BARLAS (Malazgirt Meslek Yüksekokulu Sekreter V.)

Bologna Ofis Yönetimi:

Yrd. Doç. Dr. Faruk KALAY (Ofis Koordinatörü)
Arş. Gör. Eda YUCA (Araştırma Görevlisi)
Arş. Gör. Kader GÜZEL (Araştırma Görevlisi)
Okt. Necattin SARCAN (Okutman)
Okt. Emrullah ŞEKER (Okutman)