Muş Alparslan Üniversitesi
 
Kamu Konutları Tahsis Komisyonu
Anasayfa

Asıl Üyeler:

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA

Faruk ÇETİN

Rektör Yardımcısı/Başkan

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı/Başkan Yrd.

Doç. Dr. Hacı Mustafa AÇIKGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Turan GÜLER 

Lojmanda İkamet Eden Akademik Üye

Sendika Üyesi

 

 

 

 


Yedek Üyeler:

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AYDEMİR

Akademik Personel Yedek Üye

Vedat YORULMAZ

İdari Personel Yedek Üye