>
 
Kamu Konutları Tahsis Komisyonu
Home
Üniversitemiz senatosunun 08/11/2012 tarihli, 7 sayılı toplantısında alınan 20 numaralı kararı gereği; Üniversitemiz “Kamu Konutları Tahsis Komisyonu” aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

Asıl Üyeler:

Faruk ÇETİN         (Başkan, Kütüphane İşleri Dairesi Başkanı)
Sabri İNCİ             (Personel Dairesi Başkanı)
Ali Ziver ÇİFÇİ      (Sosyal Bilimler MYO, Yüksekokul Sekreteri)

Yedek Üyeler:

Mumtaz ARAS       (İslami İlimler Fakültesi, Fakülte Sekreteri)
Abdulkerim ÇAY    (Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Sekreteri)