Muş Alparslan Üniversitesi
 
Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

Merkezin Vizyonu 

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Merkez, ulusal ve uluslararası sosyal politika alanında çözüm ve politika önerileri getirmeyi, inceleme ve araştırma sonuçlarını yayınlamayı ve sosyal politikalara ilişkin araştırmaya yönelik eğitime önem vermeyi hedeflemektedir. Bunların yanında merkezimiz, bölgemizde ve ülkemizde işsizliğin azaltılması, işgücü piyasalarının etkin çalışmasının sağlanması, insan gücünün niteliğinin iyileştirilmesi, katılım ve gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesi, beceri uyumsuzluğunun giderilmesi açısından çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle bölgemizde gerçekleşen iç ve dış göçün izlenmesi ve yönetilmesinde, veriler toplanmasına, analizler yapılmasına, politikalar geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak ve daha özelde de Muş ilinde, yukarıda belirttiğimiz başlıklar altında gerçekleştirilen sosyal güvenlik, yoksulluk, gelir eşitsizliği, emek piyasaları, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarındaki araştırmaları ve araştırmacıları destekleyen merkezimiz ayrıca gerektiğinde ihtiyaç duyulan sosyal politikaların bilgi toplumu politikaları ile uyumlu ve gerektiğinde etkileşimli biçimde tasarlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Merkezimiz, sosyal politika üreticisi ve uygulayıcısı hükümet kurum ve kuruluşlarıyla, diğer üniversitelerin sosyal birimleriyle, belediyelerle, sosyal politika alanında çalışan STK’larla, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kurumlarıyla ve diğer paydaşlarla bilgiyi üretme ve uygulama açısından işbirliğine her zaman açıktır.