Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinasyon Birimi
Anasayfa

 

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Doç. Dr. Talat KÖRPINAR

Koordinatör, Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cevad SELAM

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇAĞLAYAN

Fen Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi

Sabri İNCİ

Raportör, Personel Dairesi Başkanı