Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Anasayfa
 

Üniversitemiz  Senatosunun 05/01/2017 tarihli 2 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı karar gereği,Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu aşağıda bilgileri verilen öğretim üyelerinden oluşturulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

Rektör Yardımcısı, Başkan

Doç. Dr. Murat KAYACAN
Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA

İlahiyat Temel Alanı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Selami KARDAŞ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ESEN
Dr. Öğr. Üyesi Nevin TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeydin PALA
Dr. Öğr. Üyesi Canser KARDAŞ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Mühendislik Temel Alanı
Filoloji Temel Alanı