>
 
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Home
 

Yapılan müzakereler sonucunda; Üniversitemiz  Senatosunun 05/01/2017 tarihli 2 sayılı toplantısında alınan 4 numaralı karar gereği,Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, aşağıdaki tabloda bilgileri verilen öğretim üyelerinden oluşturulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

       Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT Başkan
       Yrd. Doç. Dr. İskender DÖLEK Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
       Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı       
       Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
       Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA Mühendislik Temel Alanı     
       Yrd. Doç. Dr. Murat KAYACAN İlahiyat Temel Alanı       
       Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA Sağlık Bilimleri Temel Alanı
       Yrd. Doç. Dr. Canser KARDAŞ Filoloji Temel Alanı