Muş Alparslan Üniversitesi
 
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa              Prof. Dr. Cevad SELAM

Sorumlu Rektör Yardımcısı

              Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULDURUN

Müdür

              Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAVCI

Müdür Yardımcısı

              Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim ZEYBEK

Müdür Yardımcısı

              Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALAN

Temel Bilim Analiz Laboratuvarı

              Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR

Temel Bilim Analiz Laboratuvarı

              Öğr. Gör. Dr. İlhan KÜÇÜK

              Öğr. Gör.  Neslihan YILDIZ 

Temel Bilim Analiz Laboratuvarı

Temel Bilim Analiz Laboratuvarı

              Mühendis Tahsin CALP

              Tekniker Murat ULU

              Teknisyen Veysi ÇELİKCAN

              Memur Recep İNCİ  

İnşaat Analiz Laboratuvarı

İnşaat Analiz Laboratuvarı

İnşaat Analiz Laboratuvarı

Merkezi Laboratuvar


MİSYONUMUZ

Muş Alparslan Üniversitesi  Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz;

Akademisyenlere BAP, TÜBİTAK, DPT, KOSGEB vb. alanlarda projeler yapmaları hususunda yardım ve teşvik etmek,

Bölgemizde faaliyet gösteren laboratuvar ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ve üniversitelerin laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak,

Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

Bünyesindeki araştırmacıları ile bilimsel yayınlar üreterek bilim literatürüne katkı sağlamak ve gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen bilimsel içerikli kongre, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılarak üniversitemizin buralarda temsil edilmesini sağlamak,

Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek günün koşullarına uygun çalışma ortamları sağlamak;

Araştırma ve analiz merkezlerinden oluşan bir birim oluşturmak ve bu birimin çatısı altında bireysel olarak ulaşılması zor olan alet, cihaz ve kimyasal malzemeleri araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının hizmetine sunmak,

Nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin ender laboratuvarından biri olmaktır.


VİZYONUMUZ

Bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapılar kurarak üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunan, bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak projelerin yürütülmesine olanak sağlayan, nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin ender laboratuvarından biri ve AR-GE merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.