Muş Alparslan Üniversitesi
 
Muş Alparslan Üniversitesi
Anasayfa

 

 Misyon


Nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma imkanlarını sunarak yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime açık, bilimsel birikimlerini diğer kurumlar ve toplumla paylaşan, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan gücü ile tercih edilen bir üniversite olmaktır.


 Vizyon


Toplam kalite anlayışı çerçevesinde sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere, fen ve mesleki eğitimde mevcut alanlarda nitelikli eğitim kalitesi ile araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, evrensel standartlarda eğitim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, insan emeğine önem veren, çevreye saygılı,  üniversite-toplum-sanayi işbirliğini esas alan bir üniversite olmaktır.