Muş Alparslan Üniversitesi
Anasayfa

 

 Misyon


Üniversitenin misyonu (görevi): Anayasanın 130 uncu maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer mevzuatla belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda; özellikle sosyal bilimler ve mesleki eğitim alanında yüksek kalitede eğitim-öğretim  ve bilimsel araştırma imkanlarını sunarak, teknolojiyi etkin kullanan, bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran ve toplum sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirerek, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği işgücü ile yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 

 Vizyon


Üniversitenin vizyonu (hedefi): Özellikle sosyal bilimler ve mesleki eğitim alanında sahip olduğu eğitim-öğretim kalitesi ve bilimsel araştırma imkanları ile evrensel standartlarda eğitim veren ve bilimsel bilgi üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, mensubu olunmaktan gurur duyulan, özgürlüklerden yana, demokrasiyi özümsemiş, insana, emeğe ve çevreye önem veren, topluma hizmet etmeyi esas alan, yerel kalkınmaya katkı sağlayan saygın bir üniversite olmaktır.