>
 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (BAYEK)
Home

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT'ın, Üniversite Senatosunun 12/04/2016 tarihli ve 6 sayılı toplantısında alınan 1 numaralı karar gereğinceÜniversitemiz “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu” aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur. 


Prof. Dr. Cevad SELAM                            ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Harun POLAT                             ( Fen-Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Cemil ORUÇ                               ( Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Talat KÖRPINAR             Fen-Edebiyat Fakültesi )

Doç. Dr. Abdülcelil BİLGİN                     ( İslami İlimler Fakültesi )

Doç. Dr. Yusuf BATAR                             İslami İlimler Fakültesi )

Yrd. Doç. Dr. Atik ASLAN                     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )

Yrd. Doç. Dr. Hasan TASALI                     Sağlık Yüksekokulu)

Yrd. Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA                Sağlık Yüksekokulu)