Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (BAYEK)
Anasayfa

Üniversite Senatosunun 12/04/2016 tarihli ve 6 sayılı toplantısında alınan 1 numaralı karar gereğinceÜniversitemiz “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu” aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur. 


Prof. Dr. Cevad SELAM                            ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Harun POLAT                             ( Fen-Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Talat KÖRPINAR             Fen-Edebiyat Fakültesi )

Doç. Dr. Abdülcelil BİLGİN                     ( İslami İlimler Fakültesi )

Doç. Dr. Recep ASLAN                             İslami İlimler Fakültesi )

Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA                        Sağlık Yüksekokulu)

Dr. Öğr. Üyesi Atik ASLAN                     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi )

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TASALI              Sağlık Yüksekokulu)