Muş Alparslan Üniversitesi
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
Anasayfa
 

Üniversitemiz “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)”  aşağıda adı-soyadı ve birimi yazılı üyelerden oluşturulmuştur.

 

 

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Öğr. Gör. Ferit USLU

Koordinatör

Ferhat MUÇİN

Kullanıcı