Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM)
Anasayfa

BAYPUAM’ın amacı Muş Alparslan Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası proje fon kaynaklarından yararlanma oranının artırılması, üretilen bilimsel ve toplumsal projelerin ve yayınların kalitesinin ve sayısının arttırılması, kamu ve özel sektöre projeler konusunda danışmanlık sağlanması ve üniversite’nin BAP fonunun dağıtımını sağlamaktır.
BAYPUAM gerçekleştirmek istediği amaçları kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Yurt içi ve yurt dışı proje duyurularını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,
  • Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi yâda gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
  • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,
  • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitim çalışmalarını sunmak, bunun yanında danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek,
  • Proje yönetimi süreçlerini izlemek,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak

Bilimsel yayınları teşvik etmek bu nedenle Tübitak yayın Teşvik esasları ölçütünü esas alarak yayın yapan öğretim elemanlarını ödüllendirmektir


 

Adı-Soyadı                :                             Birimi:                                                         Görevi:

Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN                   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi        Müdür

Arş. Gör. Murat PARLAKPINAR         Fen Edebiyat Fakültesi                           Bilimsel Yayınlar Birimi Sorumlusu

Arş. Gör. Adem UYSAL                       İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi        Girişimciliği Destekleme Birimi   Sorumlusu

Öğr. Gör. Halil SEYMEN       Malazgirt  Meslek Yüksekokulu          Araştırma Projeleri Birimi

Okt. Seyhan SAYIM                            Uluslararası İlişkiler  Birimi                    Tercüme Birimi Sorumlusu