Muş Alparslan Üniversitesi
 
Anasayfa

Üniversite gençliği, belli bir yaş aralığından ve çok farklı sosyo-kültürel yapıdan gelen bireylerin oluşturduğu bir kitledir. Ekonomik sorunlar, arkadaş çevresinden kaynaklanan veya aile ortamından uzak olmanın beraberinde getirdiği problemler göz önüne alınarak öğrencilere psikolojik danışma hizmeti sunmak, Üniversite olarak görevlerimizden biridir. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak mesai saatleri içinde 1 psikolog  bu amaçla görev yapmaktadır.