Muş Alparslan Üniversitesi
 
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa
Prof. Dr. Cevad SELAM Sorumlu Rektör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULDURUN Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAVCI Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim ZEYBEK Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALAN Temel Bilim Analiz Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR Temel Bilim Analiz Laboratuvarı
Öğr. Gör. Dr. İlhan KÜÇÜK Temel Bilim Analiz Laboratuvarı
Öğr. Gör.  Neslihan YILDIZ Temel Bilim Analiz Laboratuvarı
Mühendis Tahsin CALP İnşaat Analiz Laboratuvarı
Tekniker Murat ULU İnşaat Analiz Laboratuvarı
Teknisyen Veysi ÇELİKCAN İnşaat Analiz Laboratuvarı
Memur Recep İNCİ Merkezi Laboratuvar

 

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YÖNETİM KURULU
Ad-Soyad Görev                                         
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULDURUN Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAVCI Müdür Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR Müdür Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim ZEYBEK Üye

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI DANIŞMA KURULU
Ad-Soyad Birim
Prof. Dr. Murad Aydın ŞANDA Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ercan BURSAL Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Esin KAYA Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hanifi KÖRKOCA Sağlık Yüksekokulu
Doç. Dr. Nevin TURAN ÖZEK Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK Sağlık Hizmetleri MYO
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULDURUN Teknik Bilimler MYO
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAVCI Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR Sağlık Hizmetleri MYO
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALAN Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TAN Teknik Bilimler MYO
Dr. Öğr. Üyesi Fuat YETİŞSİN Teknik Bilimler MYO
Dr. Öğr. Üyesi Adem KORKMAZ Teknik Bilimler MYO
Dr. Öğr. Üyesi Zeynal TOPALCENGİZ Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Eşref ALKIŞ Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 

MİSYONUMUZ

Muş Alparslan Üniversitesi  Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz;

►Akademisyenlere BAP, TÜBİTAK, DPT, KOSGEB vb. alanlarda projeler yapmaları hususunda yardım ve teşvik etmek,

►Bölgemizde faaliyet gösteren laboratuvar ihtiyacı olan tüm kamu kurumları ve üniversitelerin laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak,

►Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

►Bünyesindeki araştırmacıları ile bilimsel yayınlar üreterek bilim literatürüne katkı sağlamak ve gerek ülkemizde gerekse de dünyanın

farklı yerlerinde düzenlenen bilimsel içerikli kongre, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılarak üniversitemizin buralarda temsil edilmesini

sağlamak,

►Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek günün koşullarına uygun çalışma ortamları sağlamak;

►Araştırma ve analiz merkezlerinden oluşan bir birim oluşturmak ve bu birimin çatısı altında bireysel olarak ulaşılması zor olan alet,

cihaz ve kimyasal malzemeleri araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının hizmetine sunmak,

►Nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin ender

laboratuvarından biri olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapılar kurarak üniversitelerin,

kamu ve özel sektörün hizmetine sunan, bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece ülkemizin rekabet

gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak projelerin

yürütülmesine olanak sağlayan, nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören

niteliklere ulaşmış Türkiye'nin ender laboratuvarından biri ve AR-GE merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.