Muş Alparslan Üniversitesi
 
ÖSYM Muş Sınav Koordinatörlüğü
Anasayfa

Adı-Soyadı  

 Görevi:

Prof.Dr. Fethi Ahmet POLAT

ÖSYM Sınav  Koordinasyon Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fikret GEDİKLİ  

ÖSYM Sınav Koordinatörü

İlyas ASLAN

Başvuru Merkezi Görevlisi