Muş Alparslan Üniversitesi
 
Uluslararası İlişkiler Birimi
Anasayfa

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ’NİN GÖREVLERİ
Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında  kurulan Uluslararası İlişkiler Birimi, üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içinde uluslararası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir.
Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi’nin görevleri şöyledir:

  1. AB Hayatboyu Öğrenme Programı’nın üniversitede tanıtımını yapmak, bu programlarla ilgili bilgilendirici konferanslar düzenlemek, bu programlara katılım sürecinde gerekli organizasyon hazırlıkları ve düzenlemeleri yapmak, idari ve akademik birimleri ve öğrencileri bilgilendirmek,
  2. Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırmalara destek sağlamak amacıyla yürüttüğü 7. Çerçeve Programı ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyonu sağlamak,
  3. Üniversitenin dış ilişkileriyle ilgili veri tabanı oluşturmak,
  4. Yabancı ülkelerden gelen heyetleri karşılamak.

Bu çerçevede birimimiz Hayatboyu  Öğrenme Programı kapsamında Avusturya, İspanya, Almanya, Portekiz, Estonya, Letonya, Yunanistan, Romanya, Litvanya, Bulgaristan ve Polonya ile işbirliği içinde olup çeşitli hareketlilik faaliyetleri ve projeler gerçekleştirmektedir. Yanısıra, ABD’de bulunan dört üniversiteyle protokol anlaşması yapılmıştır. Birimimiz, yeni uluslararası ilişkileriyle ve çeşitli girişimleriyle uluslararasılaşma hedefine doğru her geçen gün yeni bir adım daha atmaktadır.