Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

 

Dr. Öğretim Üyesi Adem PALABIYIK                Başkan ( Müdürü ) 

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin KOÇ                       Üye       ( Müdür Yardımcısı )

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet GÖKÇEN                  Üye     

Dr. Öğretim Üyesi Adem LEVENT                     Üye      

Arş. Gör. Hüseyin İŞLEK                                      Üye          

Öğr. Gör. Şeyhmuz ORKİN                                 Üye