Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa

 

Dr. Öğretim Üyesi Adem PALABIYIK               Başkan ( Müdürü ) 

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin KOÇ                      Üye       ( Müdür Yardımcısı )

Öğr. Gör. Melik TAŞ                                           Üye       ( Müdür Yardımcısı )

Dr. Öğretim Üyesi Yunus KOÇ                          Üye       

Dr. Öğretim Üyesi Adem LEVENT                    Üye      

Arş. Gör. Hüseyin İŞLEK                                     Üye          

Öğr. Gör. Şeyhmuz ORKİN                                Üye