Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM)
Anasayfa

 

         Dr. Öğr. Üyesi Ömer ESEN  [Müdür-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi]       

         Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şamil TATIK  [Müdür Yrd. /Bilimsel Yayınlar Birimi Sorumlusu - Eğitim Fakültesi]

         Öğr. Gör. Halil SEYMEN   [Araştırma Projeleri Birimi Sorumlusu- Malazgirt MYO]        

         Öğr. Gör. Seyhan SAYIM [Tercüme Birimi Sorumlusu-Uluslararası İlişkiler Birimi]