Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM)
Anasayfa

 

         Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN  [Müdür-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi]       

         Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şamil TATIK  [Bilimsel Yayınlar Birimi Sorumlusu - Eğitim Fakültesi]

         Öğr. Gör. Halil SEYMEN   [Araştırma Projeleri Birimi Sorumlusu- Malazgirt Meslek Yüksekokulu]

         Arş. Gör. Adem UYSAL   [Girişimciliği Destekleme Birimi Sorumlusu-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi]

         Okutman Seyhan SAYIM [Tercüme Birimi Sorumlusu-Eğitim Fakültesi]