Muş Alparslan Üniversitesi
 
Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa
Ad-Soyad Görev
Dr. Öğretim Üyesi Esra ÇIPLAK Müdür
Doç. Dr. Nevin TURAN ÖZEK Müdür Yrd.

 

 

Yönetim Kurulu:

Prof. Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU

Prof. Dr. Bülent ÖZDALYAN

Dr. Öğr. Üyesi Gülbin FIRAT ONAT

Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİR ÖZTÜRK

Arş. Gör. Ülkü ULUKAYA

Danışma Kurulu:

Prof. Dr. İlhan ERDEM (Ankara Üniversitesi DTCF)

Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Erkan GÖKSU (9 Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Tülay METİN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU (Yıldırım Bayezid Üniversitesi)