Muş Alparslan Üniversitesi
 
Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anasayfa
Ad-Soyad Görev
Dr. Öğr. Üyesi İskender DÖLEK Merkez Müdürü
Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ Üye
Doç. Dr.  Murat KAYACAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK Üye