Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yönetim
Anasayfa

Yönetim Kurulu

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin KAYA
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun POLAT
İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamella ALİYEVA
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat SERDAR
Müh.-Mim. Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulaş ÇAYDAŞ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper KARADAĞ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Talat KÖRPINAR
Profesör Üye Prof. Dr. Abdullah KIRAN
Profesör Üye Prof. Dr. Çerkez AĞAYEVA
Profesör Üye Prof. Dr. Sadulla JAFAROV
Raportör Genel Sekreter Harun DEMİR