Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yönetim
Anasayfa

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK

 

    1975’de Bingöl’de doğdu. 2002’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre çeşitli kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. 2007’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Türkiye’de Din Sosyolojisi: Şerif Mardin Örneği” adlı çalışması ile yüksek lisans, 2015 yılında ise Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Risk Toplumu ve Din: Sosyolojik Bir İnceleme” konulu çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. 2006-2011 yılları arasında MEB’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. 2011 yılında Muş Alparslan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2015 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 2018 yılında Sosyoloji Bölümü başkanı olarak görevlendirildi. Çeşitli dergilerde bilimsel makaleleri yayımlanmış olan Günerigök’ün 2018 yılında Maarif Mektepleri’nden “Risk Toplumu ve Din: Yeni Bir Sosyolojiye Doğru” ve 2019 yılında Çizgi Yayınlarından Ahmet Ayhan Koyuncu ile birlikte hazırlamış olduğu “Bauman ve Postmodernite” adlı iki kitabı bulunmaktadır. Günerigök, halen Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve bölüm başkanlığı görevine devam etmektedir.

 

    Evli ve üç çocuk babasıdır.