Muş Alparslan Üniversitesi
 
Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)