Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemiz Portekiz’de Osmanlı-Portekiz İlişkilerini Anlattı

 

Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serhat Aras Tuna, Erasmus + Ders Verme Hareketliliği kapsamında Portekiz’in Evora Üniversitesinde ders verdi. 


Tuna, Evora Üniversitesi Tarih Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri ile bölüm profesörlerinin katıldığı derste “Portugal in Ottoman Archives/Osmanlı Arşivlerinde Portekiz” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumda Osmanlı-Portekiz ilişkilerine kısaca değinildikten sonra, arşiv belgelerinden hareketle Osmanlı Devleti’nin Portekiz’e bakış açısı anlatıldı. Sunum kapsamında 16-19. yüzyıllar arasındaki belgelerden örneklem oluşturularak bunların içeriği hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Osmanlı Devleti döneminde Portekiz’le ilgili yazılmış kitaplar, çeşitli gazete ve dergilerdeki haber ve makaleler de sunum kapsamında dinleyicilere aktarıldı. Öğrenci ve profesörler için oldukça yeni bir konu olan sunum ilgiyle takip edildi. Etkinlik kapsamında iki sınıfta verilen ders, soru ve cevap kısmıyla sonlandırıldı.