Muş Alparslan Üniversitesi
 
Üniversitemiz Türkiye’de Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Seçildi

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.09.2021 tarihli toplantısında aldığı kararla Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde "Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" açıldı. Muş Alparslan Üniversitesi, kurulacak olan Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ziraat çalışmalarında önemli bir adım daha atmış oldu.

 

Ortak araştırma merkezinin amacı, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe konulan 11. Kalkınma Planı hedeflerine yönelik bilimsel ve teknolojik Ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve faaliyetlerde diğer üniversiteler ile iş birliği yapmanın yanı sıra öncelikli ve güdümlü araştırma geliştirme konularında yürütülecek özel projelerin tespitini yapmak, zaman ve süreçleri etkili yönetmek, insan kaynakları ve fiziki altyapılarını verimli kullanmak, hedef ve çıktıların tanımı gibi konularda bilgi ve yol haritası ortaya koymak olarak belirlendi. 

 

Hayvancılık çalışmalarının odak noktası olacak

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın koordinatörlüğünde ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın paydaş rektörler olarak katılımları ve destekleriyle hayat bulan Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi, hayvancılık alanında pek çok çalışmanın da odak noktası olacak. Kurulan merkezle ilgili rektörlerin katılacağı ortak imza töreni 5 Ekim 2021’de Ankara’da gerçekleştirilecek. 

 

Sektöre önemli katkı sağlayacak

 

Muş Alparslan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaklığında faaliyet yürütecek olan uygulama ve araştırma merkezinde hayvancılık sektörünün en önemli ihtiyacı olan kaliteli kaba yemin kaynağı olarak çayır-mera ve yem bitkileri AR-GE projeleri ve bilimsel çalışmalar eşliğinde incelenecek. Söz konusu çalışmalara YÖK, TÜBİTAK ve Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından kadro, proje ve finans desteği de sağlanacak.

 

''Çalışmaları görmeyi heyecanla bekliyorum.''

 

Merkez hakkında geniş açıklamanın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade eden Rektör Polat, kuruluş aşamasındaki sergiledikleri heyecan ve sunmuş oldukları katkılar sebebiyle Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a şükranlarını arz etti. Ziraat sahasında hepsi de Türkiye’nin önemli isimlerinden olan Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut  Karaaslan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ayan’a mutfak kısmında verdikleri destekler sebebiyle ayrıca teşekkür eden Polat, merkezin ilk somut çalışmalarını görmeyi heyecanla beklediğini ifade etti. Kurulan merkezin üniversitemiz açısından çok değerli kazanımları olacağının altını çizen Rektör Polat, bu merkez sayesinde başta ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz hayvancılığı için çok değerli çalışmaların ortaya çıkacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.