Muş Alparslan Üniversitesi
 
Kızlar STEAM ile Kariyerlerini Planlıyor

 

TÜBİTAK 4004 kapsamında ‘Kızlar STEAM ile Kariyerlerini Planlıyor – 2’ projesi 06-11 Eylül 2021 tarihlerinde Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  


Muş il merkezinde eğitim-öğretim gören derslerinde başarılı 25 kız öğrenci, 6 gün boyunca drama, mühendislik uygulamaları, müzik ile bilim, temel kodlama becerileri, 3 boyutlu tasarım, robotik uygulamalar, endüstri 4.0 ve STEM eğitimi, sanal sunumlar, artırılmış gerçeklik (AG) konuları eğitimi ve alanında kariyer yapmış bilim insanları ile söyleşi yapma imkânı buldu. Kız öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) alanlarında kariyer yapmasını ve farkındalıklarının artmasını hedefleyen projenin yürütücülüğünü Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Dönmez üstlendi. 


Açılış toplantısına katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, kız öğrencilerin ilgili alanlarda kariyer yapmalarının hem kendileri için hem de ülkemiz için çok önemli olduğunu belirtti. Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Galip Halidi ise projeyi çok kıymetli bulduğunu, katılımcıların merak, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin artmasının hedeflendiğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Dönmez, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projelerinin 15 yıldır anasınıfından üniversiteye kadar katılımcılara doğa ve bilimi sevdirmek için uygulandığını, bu yıl Türkiye genelinde 100 projenin desteklendiğini, 4004, 4005 ve 4007 kodlu projelerde Muş’ta destek alan tek proje olmasının da ayrıca önemli olduğunu belirtti. Dönmez, proje kapsamında verilen eğitimlerin kız öğrenciler için önemli katkılar sunduğunu belirterek, yapılan araştırmalarda kız öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında katılımında sorunlar olduğunu, bu kapsamda yapılan okul dışı destekleme eğitimlerinin kız öğrencilerin kariyer gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. 21. yüzyılda kız öğrencilerin bilim-teknoloji-mühendislik-matematik ve sanat alanlarında temsili için öncü çalışmaların ileriki çalışmalar için de örnek teşkil edeceğini belirtti.


Proje çerçevesinde Muş Alparslan Üniversitesi, Muş STEM ve Bilim Merkezi, Muş Fen Lisesi, Gazi Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Van Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli uzman personelin desteği ile atölyeler ve kariyer söyleşileri gerçekleştirildi. Kariyer söyleşilerine katılan İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Tekin, geleceğin mesleklerini ve kariyer alanlarında yeni fırsatları öğrencilere tanıttı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya kız öğrencilere kendi kariyer yolcuğundan bahsederek, kariyer planlamanın önemine değindi. Geleceğin mesleklerinde kimyanın önemli yer tuttuğunu; Polimer ve nanoteknoloji uygulamalarının geleceği nasıl şekillendireceği hakkında yorumlarını paylaştı.