Muş Alparslan Üniversitesi
 
Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencilerini Bekliyor

 

Üniversitemiz bir lisansüstü programı daha akademik dünyaya kazandırdı. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde akademik faaliyetlerine başlayan Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimini tarih alanında almış, lisans eğitimini farklı bir alanda almış olsa da tarih alanına ilgi duyan ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen tüm adaylara derinlikli bir perspektif kazandırmak amacıyla açıldı. 


Tarihin belirli bir alanında uzmanlaşma yönünde ilk adımını atmak isteyen öğrencilere yönelik olmak üzere faaliyete geçirilen Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, tarihin sahasına giren araştırma sorunlarıyla ilgili üretken ve eleştirel bir bilimsel düşünceyle cevap verebilmeyi öğretecek. Programda öğrenim gören adaylar tarih disipliniyle diğer sosyal bilimler arasında ilişki kurabilmeyi, tarih disiplininin araştırma yöntemlerini uygulamayı, tarihi olaylara tarih metodolojisi perspektifinden sorgulayıcı bir bakış açısıyla bakabilmeyi, tarih alanındaki araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak akademik çalışmalar yapabilmeyi ve güncel gelişmeleri tarihsel bir gözle irdelemeyi de kazanımlarına ekleyecek. Mezunlar, tarihsel verilere ulaşabilme, verilerin güvenirliliğini değerlendirebilme ve yorumlayabilme yetilerini de kazanacak.


Alanında uzman akademisyenlerden oluşan programın odaklandığı alanlar arasında Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanları ön plana çıkacak. Adaylar; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Etik, Tarih Metodolojisi, Türkiye Selçukluları Tarihi, Selçuklular Tarihinin Kaynakları, Eskiçağ Tarihi, Îslam Medeniyet ve Müesseseleri Tarihi, Avrupa Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi, Çağdaş Türkiye Tarihi, Cumhuriyet Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi, Yakınçağ Tarihi, Osmanlıca, Tarih Araştırmalarında Kaynak ve Metodoloji gibi oldukça geniş bir ders yelpazesinden seçecekleri derslerde başarılı olmaları halinde Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanacak.


Dr. Öğr. Üyesi Gülbin Fırat Onat, programın açılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tarih Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı önümüzdeki dönemden itibaren ilk öğrencilerini almaya başlayacak.  Tarih bölümü her geçen gün daha fazla ilgi gören bir bölüm olmaya devam ediyor. Özellikle bilgisini bu alanda geliştirmek, akademik kariyerlerine katkıda bulunmak ve mesleki anlamda ilerleme sağlamak isteyenler için son derece faydalı bir program olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda ders saatlerinin çalışma koşullarına uygun olması sebebiyle yoğun iş temposunda bulunan ve bu yüzden yüksek lisans yapmayı erteleyenler için Tarih Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı bir avantaj olacaktır. Programımızın, bilgi birikimini daha fazla geliştirmek isteyen tarih mezunlarının yanı sıra gelecekte farklı akademik çalışmalar yapmak ya da çalışma hayatında ilerleme sağlamak isteyen adaylar tarafından da büyük oranda tercih edileceğini tahmin ediyoruz. Programımızın zengin ders içeriği ve donanımlı akademik kadrosu ile hem üniversitemize hem de gelecekteki öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ediyoruz.  Programın açılmasına yönelik yapılan çalışmalarda bizi teşvik eden ve her zaman destekleyen sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a teşekkür ederiz.”