Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yeni Bir Katılım Mekanizması Olarak Kent Konseyleri