Muş Alparslan Üniversitesi
 
Gençler Arasında Yaşanan Kültürel Kutuplaşmaya "Bhikhu Parekh" Açısından Bir Bakış