Muş Alparslan Üniversitesi
 
Türkiye Hayvancılığında Kaba Yem Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı