Muş Alparslan Üniversitesi
 
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy‘u Anma Haftası programı kapsamında çevrimiçi bir panel düzenlendi.

 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy‘u Anma Haftası programı kapsamında çevrimiçi bir panel düzenlendi.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın da dinleyici olarak katıldığı panel 27 Aralık günü düzenlendi. Yoğun bir ilgi gören panelde Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sabit Duman, Dr. Öğr. Üyesi Elçin Neciyev ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Servet Şengül konuşma yaptı. 

 

Panelin moderatörlüğünü de yürüten Prof. Duman, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şu sözleri dile getirdi: “Mehmet Akif Ersoy Çanakkale destanının, İstiklal Marşı’nın şairidir. Topluma mal olmuş şiirlerin şairidir. İstiklal Marşı, milletimizin bütün duygularını yansıtan, okuyunca insanın içine lirik bir coşku veren eşsiz bir manzumedir.”

 

“Tarihî dönemler ve olaylar, poetikaları belirleyen bir yöne sahiptir” diyerek, Mehmet Akif’in poetikası üzerinde duran Dr. Öğr. Üyesi Servet Şengül ise, şu ifadeleri kullandı: “Mehmet Âkif’e göre şiirin işlevi, toplumu uyandırmaktır. Gözyaşı dökerek bunu başarmak mümkün değildir ve tabii ki bu durum Âkif’e de yakışmaz. Âkif, idealizmini gerçekleştirmek uğruna şair ruhundan vazgeçer. Bu bağlamda Alınlar Terlemeli, Mahalle Kahvesi, Kocakarı ile Ömer, Seyfi Baba, Hâlâ mı Boğuşmak? gibi şiirler toplumu öne çıkaran şiirler olarak dikkat çeker. Âkif, nesir dilinde yeteri kadar kudrete sahip olmayışı ve hassas bir tabiata sahip olduğu gerekçesiyle şiire yöneldiğini söyler.  Hâlbuki Âkif’in nesirde de güçlü olduğuna şahit oluruz.’’

 

Dr. Öğr. Üyesi Elçin Neciyev ise “Bilindiği üzere marş geleneği, II. Mahmut’la başlar. II. Mahmut’tan İstiklal Marşı’na kadar marş metni padişah merkezli iken İstiklal Marşı millet merkezlidir. İstiklal Marşı, millet iradesinin terennümüdür.” sözleriyle İstiklal marşının önemine vurgu yaptı.

 

Program sonunda, etkinlik ile ilgili duygu ve düşüncelerini içeren kısa bir konuşma yapan Rektör Polat, Mehmet Akif Ersoy isminin önemine vurgu yaparak, başta etkinliği düzenleyen Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Polatolmak üzere katılımcı ve konuşmacılara teşekkürlerini iletti.