Muş Alparslan Üniversitesi
 
İmam Şafii'de Farazi Fıkıh