Muş Alparslan Üniversitesi
 
''R'' Ortamında Zaman Serileri Semineri