Muş Alparslan Üniversitesi
 
Hicri Miladi Yüzyılların Karşılaştırmalı Dairevi Cetvelleri