Muş Alparslan Üniversitesi
 
Divan Edebiyatında - Din Tasavvuru Bağlamında- Hâlet Efendi Divançesi