Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Elemanlarımız Dr. Öğr. Üyesi Esra Demir Öztürk ve Öğretim Görevlisi Burcu Coşanay Kafkas Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’ne katıldı

 

Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Demir Öztürk ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Burcu Coşanay, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’ne katıldı. 

 

“Çocukluğun İnşası” temasıyla bu yıl 6.sı düzenlenen kongre 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Kars’ta gerçekleştirildi. Kongreye üniversitemizi temsilen Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Demir Öztürk ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Burcu Coşanay, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Kitap Seçim Kriterlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi“ ve “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi“ başlıklı iki sözel bildiriyle katılım sağladı.