Muş Alparslan Üniversitesi
 
Radyo Frekans (RF) Magnetron Yöntemiyle İnce Film Üretilmesi