Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Elemanlarımız 18. Türk Tarih Kongresi’ne Dört Bildiri ile Katıldı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Alican ile Tarih Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Murat Alanoğlu, Arş. Gör. Dr. Hülya K. Hasdemir ve Arş. Gör. Muammer Özdemir Ankara’da toplanan Türk Tarih Kongresine katıldı. İlki 1932’de toplanan ve dört yılda bir düzenlenen Türk Tarih Kongresi, bu yıl 18. kez yapıldı. Dört gün boyunca, 22 başlıkta 164 oturumun gerçekleştirildiği kongrede, 29 ülkeden yaklaşık 800 bilim insanının katılımıyla 750’nin üzerinde bildiri sunuldu.

 

Doç. Dr. Alican, “İbn Halduncu Perspektif Bağlamında Selçukluların Yükselişi ve Düşüşü” başlıklı bildirisini, başkanlığını Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’ın yaptığı oturumda sunarken, Dr. Alanoğlu, “Yavuz Sultan Selim’in Doğu Anadolu Politikasına Dair Üç Belge” başlıklı bildirisini Prof. Dr. Cevdet Kırpık’ın başkanı olduğu oturumda sundu. 

 

Arş. Gör. Dr. Hasdemir, “Asurlu Bir Tüccarın Ölümü ve Sonrasında Yaşanılan Gelişmeler: Cenaze Töreni, Ortaklıkların Giderilmesi ve Mirasın İntikali” başlıklı bildirisini Prof. Dr. Salih Çeçen’in başkanı olduğu oturumda sunarken, Arş. Gör. Özdemir, “Neolitik Dönem Anadolu Mezar Sistemlerinden Çarpıcı Bir Örnek: Körtik Tepe” başlıklı bildirisini, başkanlığını Prof. Dr. Gülsün Umurtak’ın yaptığı oturumda sundu.