Muş Alparslan Üniversitesi
 
Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerimiz İçin YÖK’ten Güzel Haber

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesindeki Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri, 90 öğrenci alacak. Geçtiğimiz yıl, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümüne kabul edilen 60 öğrencisi ile eğitim vermeye başlayan BESYO’da bu sene iki yeni bölüme 90 öğrenci daha alınmasıyla öğrenci kontenjanı 150 öğrenciye çıkacak. Yükseköğretim kurumlarındaki bölümlere lisans programı açılarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifleri değerlendiren Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK), Muş Alparslan Üniversitesi BESYO’nun Antrenörlük Eğitimi bölümüne 50 (35 Erkek-15 Kadın), Spor Yöneticiliği bölümüne ise 40 (30 Erkek-10 Kadın) öğrencinin alınmasını uygun gördü. 

 

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BESYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, yüksekokulumuzun yeni kurulmasına rağmen kalıcı ve etkili hamlelerle bölgenin en iddialı spor eğitimi kurumlarından biri hâline geldiğini belirterek Muş’ta yetkin antrenörlerin yetişmesinin, bölgemizdeki sportif etkinliklerin kalitesini da olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Prof. Dr. Kırımoğlu, BESYO’nun önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 2 profesör, 1 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi ile toplamda 15 akademik personeli; 210 lisans ve 25 yüksek lisans öğrencisiyle faaliyet yürüteceğini belirterek “BESYO’nun gelişimi konusundaki hassasiyetini her zaman yakından hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

 

Muş’ta Yetkin Antrenörler Yetiştirilecek
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, spor kulüpleri ve özel kurumlar için eğitici antrenör yetiştirmek amacıyla eğitim verdiğini belirten Prof. Dr. Kırımoğlu, şöyle konuştu: “Günümüzde sporcular, amatör ve profesyonel anlamda, bilimsel metotlara göre düzenlenmiş antrenman programlarıyla yetiştirilmektedir. Antrenörlerin genel kültür, spor alan bilgisi, hareket ve antrenman, spor sağlığı ve sporda psiko-sosyal alanlar konuları ile antrenörlük meslek bilgisi bağlamında bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. 

 

BESYO bünyesinde açılan antrenörlük eğitimi bölümü, bilgisayar kullanabilen, yabancı dil bilen, çevresi ile iletişim kurup imkân ve kaynaklardan yararlanabilen, sporun tarihsel gelişimini bilen, spor ile ilgili araştırmaları izleyen ve değerlendiren, insan hareketlerini analiz edebilen, spor mevzuatını bilen, çevreye karşı tutarlı davranan, güvenilir, disiplinli, toplumun spordan beklenti ve ihtiyaçlarını bilen antrenörler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yetkin antrenörlerin yetişmesi, bölgemizdeki sportif etkinliklerin kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir. 

 

Spor Yöneticiliği Mezunlarının Çalışma Alanları Çok Geniş
Spor Yöneticiliği Bölümü ise spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu bölümü tamamlayan öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün alanlarına uygun birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde yönetici olarak; özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, beş yüzden fazla kişi çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında, herhangi bir birimin sportif organizasyon ve uygulamalarında ve turistik işletmelerde görev alabilirler. 

 

Bunun yanı sıra hem Antrenörlük Eğitimi hem de Spor Yöneticiliği bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Pedagojik Formasyon ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği diplomasını da alma imkânına erişerek çift diplomayla çalışma hayatına katılabilirler.”