Muş Alparslan Üniversitesi Senatosundan Filistin’le Dayanışma Açıklaması

Uluslararası hukuku, BM kararlarını, tarihî ve sosyal gerçekleri görmezden gelen ABD, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Orta Doğu’da bir kez daha istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkarmış, terör devleti İsrail’i de katliama sevk etmiştir. Bu meşum kararın Nekbe/Felaket gününün 70. yıl dönümüne denk getirilmesi, olayın ne kadar büyük bir tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne sermektedir.

 

21. yüzyılın ilk çeyreğinde, Haçlı zihniyetiyle yürütülen bu katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz!

 

Masum Filistin halkının haklarının Siyonist devlet tarafından on yıllardır sürekli ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama insanlığın gür bir sesle ve tek bir ağızdan dur dememesi, kabul edilebilir bir durum değildir.

 

Bu günler hiç şüphesiz tarihte kara bir leke olarak yerini alacaktır.

 

Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci İsrail ve hamisi ABD, Orta Doğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemiştir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak gereğini yapmalarını bekliyoruz.

 

Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil, hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz.

 

Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; dostlarımızın sessizliği olacaktır.

 

Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu