Araştırma Görevlimiz İspanyol Akademisyenlere Stratejik Kamu Diplomasisini Anlattı

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Abdulsamet Günek, İspanyol akademisyenlere ‘Stratejik Kamu Diplomasisi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi’ başlıklı çalışmasını sundu. Dr. Günek, Barcelona Pompeu Fabra Üniversitesi CAS (Communication, Advertising & Society) Araştırma Grubu deneyimli araştırmacıları ve doktora öğrencilerinin katıldığı sunumda, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim alanındaki temel yaklaşımlar, alandaki kurumsal ve akademik dönüşüm ile çeşitli ülkelerin stratejik iletişim ve kamu diplomasisi yaklaşımlarına yönelik bilgiler aktardı.

 

Dr. Günek, doktora tez araştırması kapsamında ziyaretçi araştırmacı statüsünde bulundugu Pompeu Fabra Üniversitesi İletişim Fakültesi CAS Araştırma Grubuna bir sunum yaptı. Sunumunda, stratejik iletişim yaklaşımı bağlamında özelde Türk kamu diplomasisi için önerdiği ancak bütün kamu diplomasisi uygulamalarının kullanımına uygun modeli hakkında bilgi veren Dr. Günek, model önerisini literatür verileri, Türk yumuşak gücü ve kamu diplomasinin mevcut durumu ve araştırma verilerinin analizi sonucunda oluşturduğunu belirtti. Dr. Günek, Türkiye’nin kamu diplomasisi imkân ve kabiliyetine bağlı olarak uygulanabilir ve esnek bir yapıya sahip olduğunu dile getirdiği modelin, stratejik iletişim anlayışına uygun  bir model olduğunun  altını çizdi. 

 

Dr. Abdulsamet Günek’in sunumu, soru-cevap faslının ardından sona erdi.