Öğretim Üyelerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Seminerler Verdi

Öğretim Üyelerimiz Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerine yönelik düzenlenen hizmeti içi eğitim programında seminerler verdi. İslami İlimler Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Kamil Coşkun, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Şamil Tatık ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Polat tarafından Öğretmenevi Toplantı Salonunda verilen seminerlere, Muş genelinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katıldı.

 

“Gönül penceresinden bakan cansuyu öğretmen bir yangının külünü yeniden yakıp geçecektir.”

Doç. Dr. Mehmet Kamil Coşkun, “Cansuyu Öğretmen Olmak” başlıklı seminerinde, insanın temel haklarından birincisinin yaşam hakkı, ikincisinin ise eğitim hakkı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Coşkun şöyle konuştu: “Biz öğretmenler insanların eğitim hakkını koruyan ve kazandıran neferleriz. Bu çok kutsal bir görevdir. İnsanın yaşam hakkını korumak ve geliştirmek ne kadar kutsalsa eğitim hakkını korumak ve geliştirmek de o kadar kutsaldır. Her öğretmen bu bilinçte olmuyor maalesef... Birçok öğretmen müfredatın ve dersin öğretmeni olurken öğretmenlerin az bir kısmı öğrencinin öğretmeni olmaktadır. İşte öğrencinin öğretmeni olan ve onun eğitim hakkını layıkıyla koruyan öğretmen aslında cansuyu öğretmendir.

 

Cansuyu öğretmenin birinci özelliği olumsuzluklara takılmaması; şartları kendisinin ve mesleğinin lehine çevirmesidir. Toplumda yaygın olan yabancılaşma hastalığına düşmemesidir. Cansuyu öğretmen kendisini kuşatan şartlardan şikâyet etmez, olumsuzluklar karşısında yılgınlık göstermez. Bilakis hedefine odaklanıp işini her şeye rağmen aşk ile yapar ve bulunduğu ortamda fark yaratır.

 

Cansuyu öğretmenin ikinci özelliği öğrencilerindeki bireysel farklılıkları görmesi ve öğretmenliğini bu farklılıklar temelinde yürütmesidir. Öğrencilerimizin göz renklerindeki farklılıkları veya fiziksel özelliklerindeki farklılıkları gördüğümüz kadar, sahip oldukları zekâ türü alanındaki farklılıklarını da görebiliyor muyuz? İnsanın kendisini tanıması ve kendisini gerçekleştirmesi için sahip olduğu farklı özelliklerinin öğretmen tarafından keşfedilip, bu gerçeğin öğrencinin eğitsel çabasıyla buluşturulması gerekmektedir. Bunu da sadece cansuyu öğretmen yapacaktır.

 

Cansuyu öğretmenin üçüncü özelliği duyguların kuvvetine inanmasıdır. Zira son psikolojik verilere göre, insanların tercihleri ve kararları çoğunlukla duygularına dayanmaktadır. Duyguların toplandığı merkez ise gönüldür ve gönül penceresinden bakan cansuyu öğretmen bir yangının külünü yeniden yakıp geçecektir.”

 

Sınıf Kurallarının Öğrencilerle Belirlenmesi Gerekiyor

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Şamil Tatık, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi konusunda kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini artırmaya ve öğretmenlere pratik öneriler sunmaya yönelik seminerinde, sınıf yönetiminin sınıf ortamında etkili bir eğitim-öğretimin gerçekleşmesi için alınacak tedbirleri kapsadığını söyledi. Sınıf yönetiminin öğrencilerin öğrenmelerini artırmada, öğrenmelerinde kalıcılık sağlamada ve öğretmenin etkili bir şekilde dersini yürütebilmesinde gerekli ve önemli olduğunu belirten Dr. Tatık, sınıf yönetiminin temelinde öğrenci-öğretmen ilişkisinin ve iletişiminin yattığını vurguladı.

 

Seminerinde geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımı ile çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımını karşılaştırmalı olarak ele alan Dr. Tatık, sınıfta iletişimin güçlü ve sağlıklı olması için başvurulacak yöntemlere de değindi. Bu noktada sınıf kurallarının öğrencilerle belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Tatık, etkili bir sınıf yönetimi sağlamak için öğretmenlere faydalı olacak bazı pratik öneriler de sundu.

 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Polat, DKAB öğretmenlerinin mesleki gelişim düzeylerinin artırılmasına ve eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik farkındalık oluşturmaya yönelik “Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” başlıklı seminerinde eğitimde ölçme ve değerlendirmenin gerekliliği ile ilgili güncel alan yazından araştırma örneklerini aktardı.

 

Dr. Polat, zamanın ruhunu uygun olarak öğretmenlerin güncel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından haberdar edilmesi ve sınıf içi ölçme yaklaşımlarına dair çözüm önerileri ile zenginleştirdiği seminerinde, sınıf içi ölçme stratejileriyle ilgili uygulamalı bilgiler ve ipuçlarının yanı sıra eğitimde ölçme ve değerlendirmenin geleceğine ilişkin öngörüleri de paylaştı.