Öğretim Üyemiz Pedagojik Formasyon Öğrencilerine İlişkin Bildiri Sundu

Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi R. Şamil Tatık, Mardin’de düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde bildiri sundu.İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) tarafından organize edilen kongreye çeşitli disiplinlerden araştırmacılar, toplam 497 sözlü bildiri ile katıldı.

 

Dr. Öğr. Üyesi Tatık, “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Formasyon Kavramına İlişkin Metaforik Algıları” başlıklı bildirisinde, pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin formasyon eğitimine ilişkin bakış açılarını ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Tatık çalışmasında, öğrencilerin formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin yaklaşımlarının ağırlıklı olarak olumlu yönde olduğunu tespit etti. Bununla birlikte formasyon eğitiminin belirsizlikler içerdiği, zor bir süreç olduğu, gereksiz görüldüğü ve umut vadetmediği sonuçlarına da ulaştı.