Sağlık Hizmetleri MYO’da Motivasyon Semineri Düzenlendi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda (SHMYO) “Motivasyon” başlıklı seminer verildi. Öğr. Gör. Bünyamin Bazyel’in Mehmet Akif Ersoy Derslikleri 210. Salonda verdiği seminere, SHMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özmen İstek, bölüm hocaları ve öğrenciler katıldı.

 

Seminerin amacını, “kişilerin toplum karşısında konuşma ve ifade becerilerini geliştirmek ve bilimsel bir alanda meslektaşlarını aydınlatarak farkındalık yaratmalarına yardımcı olmak” şeklinde ifade eden Öğr. Gör. Bazyel, şunları söyledi: “Motivasyon; insanın içinden gelen itici kuvvetlerle belirli bir hedefe doğru yönelme ve maksatlı davranışlar gösterme sürecidir. İnsanın hareket ve davranışlarına enerji ve yön veren; temel ve sosyal ihtiyaçlarını kullanarak onu harekete geçiren; hareketine devamlılık ve ivme kazandıran, onu olumlu yöne iten bir güçtür.

 

Bireyin davranışları genellikle nedenlere dayanır. Bunlar gereksinmeler, arzular, korkular, inançlar gibi nedenlerdir. Tüm bireylerin temel güdüleri ve gereksinmeleri vardır. Bu güdüler davranış potansiyelini simgeler ve yalnız uyarıldıkları zaman davranışı etkiler. Özel çevresel ögeler çeşitli güdülerin uyarılmasını sağlar.”