Öğretim Üyemiz “Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı" Sempozyumu na katıldı

Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Esra DEMİR, YÖK’te “Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu na katıldı.

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kadın istihdamına yönelik yaşanan problemler ve çözüm önerilerinin etraflıca ele alındığı "Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu" düzenlendi.

 

Sempozyumun açılışında töreninde bir konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç; “kadınların mesleki eğitimine verdikleri önem ve gösterilen özen doğrultusunda bu programı düzenlediklerini belirtti. 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma planında mesleki eğitime ciddi önem atfedildiğini bildiren Başkan Saraç, "2017'de Yükseköğretimde yer alan öğrenci sayısının 2 milyon 566 bini yani %33'ü meslek yüksekokullarında mesleki eğitim almaktadır. Bu sayının %48'i kız öğrencilerden oluşmaktadır." diye konuştu. Kadınların ekonomik yaşama katılımı ve toplumdaki konumlarının üst düzeye çıkmasının ülkelerin kalkınmasının ve gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı, "Ülkemizde özellikle son on yılda kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamında önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı itibari ile %32,5 olan kadınların iş gücüne katılım oranının 2023 yılında %41'e çıkarılması hedeflenmiştir." ifadelerini kullandı.

 

YÖK Başkanı Saraç'ın ardından konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların hem iş gücü piyasasına girişlerinin hem de istihdam oranlarının ciddi şekilde arttığını gözlemlediklerini belirtti.

 

Temel politikalarını kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması doğrultusunda sürdürdüklerine değinen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: "Kadının güçlü olduğu bir ülkede, aile ve toplum da güçlü olur. Mesleki eğitimde önemli bir rolü bulunan meslek yüksekokullarında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının kız öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmesi için önümüzdeki dönemde çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.

 

Her üniversiteden temsilcilerle kadın istihdamına yönelik yaşanan problemler ve çözüm önerilerinin etraflıca ele alındığı sempozyuma milletvekilleri, üniversitelerden rektör ve rektör yardımcıları, üniversitelerin kadın çalışma merkezi yetkilileri, ilgili akademisyenler, kadın girişimciler ve çeşitli üniversitelerden öğrenciler katıldı.