Üniversitemiz Üç Yeni Bölümü ve Bir Yeni Programıyla Şimdi Daha Güçlü

Üniversitemiz bünyesinde üç yeni bölümün ve bir yeni programın açılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görüldü. YÖK’ün 20.09.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Yüksekokulumuz bünyesinde “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Dil ve Konuşma Terapisi”, “Odyoloji” bölümleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Fizyoterapi” programının açılması kabul edildi.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın “Üniversitemiz bölgenin parlayan yıldızı olacaktır.” hedefi doğrultusunda stratejik hamlelerini sırasıyla uygulamaya döken Muş Alparslan Üniversitesi, bölgemizin ve Muş’un ihtiyaçları doğrultusunda açılması kabul edilen dört yeni akademik birimiyle gelişimini sürdürüyor.

 

Muş, Sağlık Alanında Yetiştirdiği İnsanlarla Adından Söz Ettirecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Polat, “Şehriyle bütünleşen üniversitemiz, bölgemizin ve Muş’un bugünden geleceğe uzanan ihtiyaçlarını gözeterek yapılanmaktadır.” dedi.

 

Üniversitemizdeki bölümlerin ve programların Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda modern ve gerçekçi bir eğitim paradigması ve sektörel beklentiler dikkate alınarak açıldığını vurgulayan Prof. Dr. Polat şöyle konuştu: “Bölgemiz özelinde sağlık alanında atılması gereken adımların öneminin ve aciliyetinin farkındayız. YÖK’e yaptığımız yeni bölüm ve program taleplerinde bu gerçeği dikkate alarak uygulanabilir ve sürdürülebilir bir planlama çerçevesinde hareket ediyoruz. İnşallah uzak olmayan bir gelecekte Muş’un adının sağlık sektörüne kazandırdığı kalifiye insanlarla da anıldığını işiteceğiz. Bu anlamda iki yıllık eğitim verilen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda açılan bir programın ve dört yıllık eğitim verilen Sağlık Yüksekokulunda açılan üç yeni bölümün bölgemize, şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.”

 

Fizyoterapi Teknikerleri Sağlık Hizmetleri MYO’da Yetişecek

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılması YÖK tarafından uygun görülen Fizyoterapi Programının amacı; iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde başta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri ve klinikleri olmak üzere, üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, sağlık merkezleri ve SPA/termal tesislerinde çalışmak üzere “Fizyoterapi Teknikeri” yetiştirmektir.

 

Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir alan olduğundan bu sahada çalışacak kalifiye eleman ihtiyacının giderek arttığını belirten Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özmen İstek, Fizyoterapi Programında Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği hissedilen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, teknolojik gereçleri kullanabilen ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikerleri yetiştireceklerini söyledi.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi, Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği ile ara eleman sağlık çalışanı ihtiyacını karşılamayı hedefleyen üniversitemizin Fizyoterapi Programı ile daha da güçlendiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. İstek, yeni program hakkında şu bilgileri verdi: “Fizyoterapi Programının süresi iki yıldır. Bu programdan mezun olan öğrencilere ‘Fizyoterapi’ önlisans diploması verilecek olup, program mezunları, sağlık sektöründe fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarına yardımcı olmak üzere görev alabilmektedirler. Programın müfredatı öğrencilerin mezuniyet sonrasında kısa sürede iş bulması ve lisans programlarına dikey geçiş yapanların geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabilmesi gözetilerek hazırlanmıştır.”

 

Muş, Yükseköğretim Alanında Markalaşıyor

Sağlık Yüksekokulumuz da bünyesine katılan üç yeni bölümle eğitim alanında çıtayı yükseltiyor. Sağlık sektörüne nitelikli profesyonellerin kazandırılması noktasında dört yıllık eğitim verilen üç yeni bölümün açılması, Muş’un yükseköğretim alanında markalaşmasında önemli bir aşamayı temsil ediyor.

 

Sağlık sektöründe yaşanan gelişmelerin ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki kalite arayışının sağlık alanında branşlaşmayı beraberinde getirdiğini söyleyen Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hanifi Körkoca, bu süreçte çeşitli branşlarda yetişmiş sağlık personeli ihtiyacının gün geçtikçe arttığını belirtti. Üniversitemizin, yeni bölümlerle ülkemizde ortaya çıkan kalifiye sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir nebze de olsa katkıda bulunacağını ifade eden Doç. Dr. Körkoca, şunları söyledi: “Sağlık Yüksekokulumuz bünyesinde açılması kabul edilen Odyoloji Bölümü; işitme kaybı ya da denge bozukluğu tanısını koyan ve hastaya Kulak Burun Boğaz hekimiyle birlikte tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yaparak işitme cihazı, koklear implant gibi seçenekler sunan odyologlar yetiştirecektir.

 

Türkiye’de çok az üniversitede bulunan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, görev yaptıkları kurumlarda, dil ve konuşma bozukluğu şikâyetleri ile gelen hastalara alanları ile ilgili testleri uygulama, rahatsızlığın veya bozukluğun sebeplerini saptama ve yapılması gerekenleri belirleyerek uygulamaya koymakla görevli ‘dil ve konuşma terapistleri’ yetiştirecektir.

 

Açılması uygun görülen İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün temel amacı, işletmelerde iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte kalifiye iş gücü yetiştirmektir. Bölüm mezunları, zorunlu eğitime katılıp, sonrasında yapılacak sınavı da geçtikleri takdirde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ gereği tüm sanayi ve hizmet tesislerinde görevlendirilmesi zorunlu olan ‘İş Güvenliği Uzmanı’ belgesi alma hakkına da sahip olurlar.

 

Türkiye’de iş güvenliği alanında eğitimli teknik eleman sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun, söz konusu hizmetleri verecek veya organize edecek yeterliliğe ve yetkiye sahip insanların kısa sürede istihdam edilmesi mümkündür.”