İslami İlimler Fakültesi Öğrenci Panelinde İslam Düşüncesi Üzerine Konuşuldu

Üniversitemiz Bilinçli Gençler Topluluğu tarafından tertip edilen “İslam Düşüncesi Üzerine” başlıklı panel, Vali Erdoğan Bektaş Amfisinde yapıldı.İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Şeyma Yeşilyayla’nın moderatörlüğündeki panelde, aynı fakültemizin öğrencileri İbrahim Ersöz, Ümmü Gülsüm Topuz, Suğra Melikoğlu ve Cuma Güzel tebliğ sundu. Paneli çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademisyenler de takip etti.
 
Arş. Gör. Şeyma Yeşilyayla açılış konuşmasında İslam Düşüncesinin muhtevasına ve kavramsal çerçevesine odaklanan panelde iman-ahlak ilişkisi, İslam’da bilgi nazariyesi, tevhit anlayışı, imanın bireysel ve toplumsal boyutu gibi konulara değinileceğine dikkat çekerek panelistlerin tartışacağı konuların önemini vurguladı.
 
Panelistlerden 3. sınıf öğrencisi İbrahim Ersöz, “İman-Ahlak İlişkisi” başlıklı tebliğinde iman-inanç-ahlak-zamansallık kavramlarının etimolojisiyle birlikte bunlar arasındaki ilişkiye dikkat çekti. 4. sınıf öğrencisi Ümmü Gülsüm Topuz, “İslâm'da Bilgi Nazariyesi” başlıklı tebliğinde bilgi, bilim, fıkıh ve âlem kavramları üzerinden konuyu ele aldı. 2. sınıf öğrencisi Suğra Melikoğlu “İmanın Bireysel ve Toplumsal Boyutu” başlıklı tebliğinde birey-toplum ilişkileri bağlamında iman konusunu irdeleyerek imanın insanın hemcinsleriyle ve Allah ile ilişkilerini belirlemedeki yerini tartıştı. Son panelist 3. sınıf öğrencisi Cuma Güzel ise “Tevhid: Düşünce ve Hayata Yansımaları” başlıklı tebliğinde tevhidin düşünsel ve gündelik hayata ilişkin tezahürlerini masaya yatırdı.
 
Panel, tebliğ sunumlarının ardından soru-cevap faslı ve katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.
 
Panele ilişkin bilgi veren Bilinçli Gençler Topluluğu akademik danışmanı Arş. Gör. Ayhan Ercüment panelin bir yıllık bir makale okuma ve kritik grubu çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkmış bir etkinlik olduğunu belirtti. Amaçlarını, öğrencilerle bir araya gelmeye vesile oluşturmak, İslâm düşüncesinin ve ilahiyat alanının belli başlı problemlerini öğrencilerimizle okuyup tartışarak entelektüel havayı teneffüs etmek, şeklinde özetleyen Arş. Gör. Ercüment, “İnşallah yeni dönemde bu tarz çalışmalarımızı sürdürmeyi hedeflemekteyiz.” dedi.